งานเลี้ยง / งานปาร์ตี้งานเลี้ยง/
งานปาร์ตี้

Hotel Nikko Kansai Airport เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซประตูสู่ท้องฟ้าตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น
ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยบริการชั้นเลิศเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการอันหลากหลายและอาหารที่เป็นที่ภาคภูมิใจของเรา
ต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองเพื่อให้แขกทุกท่านรู้สึกมีชีวิตชีวา

  1. หน้าแรก
  2. งานปาร์ตี้

PARTY ROOMแนะนำห้องประชุม

Jet Stream

งานปาร์ตี้หรือเลี้ยงบนชั้นบนสุดของท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

Jet Stream

INQUIRYจอง/ติดต่อสอบถาม

ห้องประชุมท่าอากาศยานคันไซ
+81-72-455-1118
(สายตรง) เวลารับเรื่อง 10:00~17:00