เรียนผู้ที่แพ้อาหาร

ที่ Hotel Nikko Kansai Airport จะมีการสอบถามท่านที่มีอาการแพ้อาหารเกี่ยวกับส่วนผสมที่ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไว้ล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่จะมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหากเพิ่มเข้ามาเพื่อการจัดเตรียมเมนูที่นอกเหนือไปจากปรกติ
(การนำเสนออาหารที่เป็นเมนูเทศกาลหรืออาหารที่อยู่ในรูปแบบที่พัก อาจมีการปฏิเสธการให้บริการ)
นอกจากนี้ หลังจากรับทราบข้อมูลจากลูกค้าแล้ว จะไม่มีการรับรองว่าเมนูที่จัดเตรียมไว้ให้จะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ใดๆ
เกี่ยวกับการดื่มกินนั้น ขอให้ทางลูกค้าได้โปรดพิจารณาจาก เช่น สภาพร่างกาย ฯลฯ ด้วยตัวท่านเองเป็นสำคัญ

 1. หน้าแรก
 2. ร้านอาหาร
 3. เรียนผู้ที่แพ้อาหาร
食物アレルギーをお持ちの方へ

วิธีการใช้บริการ

กรุณาจองล่วงหน้า 3 วันก่อนใช้บริการ
ขอความกรุณาแจ้งไปยังร้านอาหารที่จะใช้บริการโดยตรงล่วงหน้า กรุณาแจ้งรายละเอียดของวัตถุดิบอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (เช่น ผลิตภัณฑ์จากไข่, นม ฯลฯ)

※กรณีที่จองผ่านทางอินเตอร์เน็ต กรุณาใส่ข้อมูลวัตถุดิบอาหารที่แพ้ในช่อง 「คำถาม/ความต้องการ」อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอาจมีการติดต่อกลับจากทางร้านอาหารเพื่อยืนยันกับทางลูกค้าโดยตรงทางโทรศัพท์

ข้อควรระวัง

อาจมีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ตกค้างอยู่ในห้องครัว รวมถึงในกระบวนการซักล้าง เช่น อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ เนื่องจากมีการปรุงอาหารในครัวเดียวกันกับที่ปรุงเมนูอื่นๆ จึงมีความเป็นไปได้ที่สารก่อให้เกิดภูมิแพ้จะปะปนในกระบวนการแปรรูปหรือขั้นตอนการปรุงอาหาร อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้จึงไม่ใช่เมนูที่ตอบสนองต่ออาการแพ้โดยสมบูรณ์ จึงขอความกรุณาได้โปรดระวังในจุดนี้ไว้ล่วงหน้า

ร้านอาหารที่มีเมนูไม่ก่อให้เกิดการแพ้อาหาร

オールデイダイニング「ザ・ブラッスリー」
 • เวลาอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน
 • อาหารเย็น
 • เวลากลางคืน
 • เวลาดื่มชา

オールデイダイニング「ザ・ブラッスリー」

中華料理「桃李」
 • อาหารกลางวัน
 • อาหารเย็น

中華料理「桃李」

和彩「花ざと」
 • อาหารกลางวัน
 • อาหารเย็น

和彩「花ざと」

*ตารางร้านอาหาร