ข่าว & หัวข้อ

เราจะจัดส่งข้อมูลล่าสุดจากโรงแรม

  1. หน้าแรก
  2. Stay
  3. Stay News
  4. เติมเต็มด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กๆ

เติมเต็มด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กๆ

สบายใจไปกับที่พักสำหรับเด็กๆ!
เพรียบพร้อมไปด้วยชุดนอน แปรงสีฟัน และยังได้จัดเตรียมแท่นเหยียบสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้อ่างล่างหน้าหรือขึ้นที่นอนได้อย่างสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

<สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กๆ>

●ชุดนอนสำหรับเด็ก
ไซส์ใหญ่・・・・・ความสูงประมาณ 130 ซม.
ไซส์เล็ก・・・・・ความสูงประมาณ 100 ซม.
●แปรงสีฟันเด็ก
●รองเท้าแตะของเด็ก
●แท่นเหยียบสำหรับเด็ก

※กรุณาแจ้งล่วงหน้าหากต้องการใช้บริการ เนื่องจากมีจำนวนจำกัดในสต็อค


pocket line hatebu image gallery audio video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status