ข่าว & หัวข้อ

เราจะจัดส่งข้อมูลล่าสุดจากโรงแรม

  1. หน้าแรก
  2. Stay
  3. Stay News
  4. เกี่ยวกับการแก้ไขบางส่วนเรื่องภาษีการพักแรมจังหวัดโอซาก้า
triplefourth

เกี่ยวกับการแก้ไขบางส่วนเรื่องภาษีการพักแรมจังหวัดโอซาก้า

จากการแก้ไขบางส่วนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีการพักแรมจังหวัดโอซาก้า ทำให้การพักแรมหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2019 จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีพักแรมจากราคาพักแรมต่อคืนสำหรับหนึ่งท่านตั้งแต่ 7,000 เยนเป็นต้นไป

รายละเอียดโดยสังเขปของการแก้ไขบางส่วนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีการพักแรม

ก่อนเปลี่ยนแปลง (ปัจจุบัน) หลังเปลี่ยนแปลง (1 มิถุนายน 2019 ~)
สำหรับราคาพักแรม (หนึ่งท่านหนึ่งคืน) สำหรับราคาพักแรม (หนึ่งท่านหนึ่งคืน)
 10,000 เยนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 15,000 เยน 100 เยน  7,000 เยนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 15,000 เยน 100 เยน
 15,000 เยนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20,000 เยน 200 เยน  15,000 เยนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20,000 เยน 200 เยน
 20,000 เยนขึ้นไป 300 เยน  20,000 เยนขึ้นไป 300 เยน

 

สำหรับรายละเอียดภาษีพักแรมจังหวัดโอซาก้า กรุณาดูจากเว็บไซต์ทางด้านล่างนี้


pocket line hatebu image gallery audio video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status