ข่าว & หัวข้อ

เราจะจัดส่งข้อมูลล่าสุดจากโรงแรม

  1. หน้าแรก
  2. Stay
  3. Stay News
  4. แจ้งให้ทราบถึงการห้ามสูบบุหรี่ในทุกห้องพัก

แจ้งให้ทราบถึงการห้ามสูบบุหรี่ในทุกห้องพัก

ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน Hotel Nikko Kansai Airport ด้วยดีตลอดมา
 
ตั้งแต่วันที่ 25 (อังคาร) กันยายน 2018 ทางโรงแรมของเราจะไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในทุกห้องพัก
โดยได้จัดมุมสำหรับสูบบุหรี่ไว้ที่ชั้น 2 ของอาคารแล้ว
 
อาจเป็นการไม่สะดวกสำหรับผู้สูบบุหรี่ แต่ขอได้โปรดทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 
โปรดทราบว่ากรณีที่พบว่ามีการสูบบุหรี่ (รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า) รวมถึงก้นบุหรี่ภายในห้องพักแล้ว ทางโรงแรมจะขอให้มีการชดเชยค่าทำความสะอาดห้องพักรวมถึงค่าเสียหายเป็นจำนวน 50,000 เยน
 
Hotel Nikko Kansai Airport มุ่งมั่นในการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจต่อไป
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางโรงแรมจะยังคงได้รับการอุปการะคุณด้วยดีตลอดไป


pocket line hatebu image gallery audio video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status