ข่าว & หัวข้อ

เราจะจัดส่งข้อมูลล่าสุดจากโรงแรม

  1. หน้าแรก
  2. แจ้งเปลี่ยนระบบการจองที่พัก

แจ้งเปลี่ยนระบบการจองที่พัก


ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ “Hotel Nikko Kansai Airport” เรื่อยมา
นับจากวันที่ 2 (จันทร์) ธันวาคม 2019 ทางโรงแรมจะทำการเปลี่ยนระบบการจองที่พักเพื่อปรับปรุงความสะดวกให้ดียิ่งขึ้น
ขอได้โปรดทำความเข้าใจมา ณ โอกาสนี้

【สำหรับลูกค้าที่ได้ทำการจองด้วยระบบการจองเก่า】

・การจองในปัจจุบันยังคงใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องทำการจองใหม่
สำหรับการยืนยัน/ยกเลิกการจองนั้น กรุณาคลิกที่นี่

【สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนสมาชิกด้วยระบบเก่า】

ข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าที่ลงทะเบียนในปัจจุบัน จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังระบบใหม่
โรงแรมจะรับผิดชอบในการลบข้อมูลการลงทะเบียนที่อยู่ในระบบการจองเก่า
ลุกค้าที่ต้องการลงทะเบียนสมาชิกในระบบใหม่ กรุณาเข้าเป็นสมาชิกใน “One Harmony”


pocket line hatebu image gallery audio video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status